Beter, sneller en leuker leren!

Het huidige voortgezet onderwijs is nog net als in het verleden gebaseerd op fysieke boeken, schriften, oefenboeken en klassen waarin een docent uitleg geeft op het bord. Aan de andere kant zijn er bewegingen binnen het onderwijs die juist de individuele leerling centraal stellen zoals de vrije school of het Agora onderwijs.

Gepersonaliseerd leren waarbij iedere leerling de aandacht krijgt die het verdient en wordt gestimuleerd om talenten te ontwikkelen krijgt bij het traditionele onderwijs onvoldoende kans.

Contact opnemen ?
Blauwboek
Blauwboek

Doelgroep

Blauwboek is een gepersonaliseerde leer- en toetsomgeving. Leerlingen kunnen op eigen tempo, leren, oefenen en voortgang boeken. Docenten kunnen via een docentenportaal volgen hoe ver hun leerlingen zijn, of bij welke onderwerpen ze vastlopen en dus voortgang boeken.

Ook kunnen docenten handig gebruikmaken van de toetsfunctie waarbij Blauwboek vanuit oude examenopdrachten een nieuwe toets samenstelt die door de docent kan worden gebruikt als Proefwerk of Schriftelijke Overhoring. Docenten hebben daarnaast ook de mogelijkheid om eigen toetsen toe te voegen aan het systeem waardoor de database met vragen zal groeien.

Contact opnemen ?

Gepersonaliseerd onderwijs faciliteren

Blauwboek maakt het voor leerlingen en docenten mogelijk om gepersonaliseerd onderwijs laagdrempelig toe te passen.

Digitalisering

De wereld om ons heen digitaliseert steeds verder, blauwboek zorgt voor de volgende stap in digitalisering.

Werkdruk verlagend

Blauwboek maakt het de docent makkelijker om toetsen te maken en leerlingen te monitoren.

Minder afhankelijk van uitgevers

Met blauwboek neemt de docent zelf het heft in handen!

Blauwboek

Oplossing

Blauwboek is een online leer- en toetssysteem voor leerlingen en docenten waarmee bovenstaande problemen opgelost kunnen worden. Met Blauwboek hebben scholen een tool die het gepersonaliseerde onderwijs ondersteunt. Blauwboek biedt namelijk de mogelijkheid om leerlingen individuele vrijheden te geven waarbij de docent kan blijven volgen of de leerling de gekregen vrijheden ook benut. De taken die worden uitgevoerd door de leerlingen kunnen namelijk door de docent gemonitord worden aan de hand van statistieken.

Contact opnemen ?
Blauwboek

Oplossing

 • Uniek als platform
 • Hulpmiddel voor docenten én leerlingen
 • Gemakkelijk in de omgang
 • Snel toetsen opstellen
 • Grote database
Blauwboek

Oplossing

 • Effectief leerlingen begeleiden
 • Leerling leert op zijn eigen tempo
 • Persoonlijk leren wordt gemonitord
 • Toepasbaar op iedere leerling
 • Werkt middels RTTI-systematiek
Blauwboek

Oplossing

 • Maakt online leren mogelijk
 • Digitalisering wordt omarmd
 • Didactische verrijking geïntegreerd
 • Leren zoals leerlingen van nu dat willen

Contact opnemen?

Blauwboek | Jagerstraat 8 | 6042 KA Roermond | +31 (0)475 - 74 51 09 | info@blauwboek.nl